Des de ExpoEduca us volem esenyar un nou mètode educatiu, el Flipped Classroom

El Flipped Classroom (FC) és un model pedagògic que transfereix el treball de determinats processos d’aprenentatge fora de l’aula i utilitza el temps de classe, juntament amb l’experiència del docent, per facilitar i potenciar altres processos d’adquisició i pràctica de coneixements dins de l’aula.

Es tracta d’un enfocament integral que combina la instrucció directa amb mètodes constructivistes, l’increment de compromís i implicació dels estudiants amb el contingut del curs i millorar la seva comprensió conceptual. Es tracta d’un enfocament integral que, donarà suport totes les fases d’un cicle d’aprenentatge. (Taxonomia de Bloom)

Quan els docents dissenyen i publiquen, el temps de classe s’allibera perquè es pugui facilitar la participació dels estudiants en l’aprenentatge actiu a través de preguntes, discussions i activitats que fomenten l’exploració, l’articulació i aplicació d’idees.

Tasques dins i fora de l’Aula

¿A què dediquem el temps a l’aula? A l’aula, el professor, resol dubtes, repassa conceptes i adapta la classe segons les problemàtiques sorgides. Mentrestant, els alumnes, completen activitats de consolidació, amplien i aprofundeixen continguts i treballen (en equip o individualment) segons sigui requerit.

Un cop fora de l’aula, el professor, proposa nous materials i “fa avançar” l’activitat, ofereix més explicacions, resol dubtes i corregeix les activitats. Per contra, els alumnes, consulten aquests nous materials, posen en pràctica allò en què han aprofundit en classe, busquen nova informació i utilitzen eines de treball col·laboratiu per continuar treballant i interaccionant amb els companys i amb el professor.

Origen

Jonathan Bergmann i Aaron Sams, dos professors de química a Woodland Park High School a Woodland Park Colorado, van crear el terme “Flipper Classroom”. Bergmann i Sams es van adonar que els estudiants freqüentment perdien algunes classes per determinades raons (malaltia, per exemple).

En un esforç per ajudar a aquests alumnes, van impulsar l’enregistrament i distribució de vídeo, però es van adonar que aquest mateix model permet que el professor centri més l’atenció en les necessitats individuals d’aprenentatge de cada estudiant.

Beneficis del Flipped Classroom

  • Permet als docents dedicar més temps a l’atenció a la diversitat.
  • És una oportunitat perquè el professorat pugui compartir informació i coneixement entre si, amb l’alumnat, les famílies i la comunitat.
  • Proporciona a l’alumnat la possibilitat de tornar a accedir als millors continguts generats o facilitades pels seus professors.
  • Crea un ambient d’aprenentatge col·laboratiu a l’aula.
  • Involucra les famílies des de l’inici del procés d’aprenentatge.

També us recomanem: El Mètode Waldorf

No us oblideu de seguir-nos al  Facebook  i a l’Instagram  i explicar-nos la vostra experiència!