No és necessari que el nostre fill tingui un problema per poder acudir a un psicòleg. De vegades són necessaris per ajudar-los a afrontar els canvis en les diferents etapes escolars que puguin desestabilitzar el seu ritme de vida normal. Ocasionalment, els pares tenen dificultats per portat cert tipus de situacions, com a problemes de concentració, problemes d’empatia amb els companys, etc.

D’altra banda, existeixen nens que experimenten certs problemes de desenvolupament al seu llenguatge a edats molt primerenques, per la qual cosa la figura d’un logopeda pot afavorir el seu desenvolupament i millorar la seva comunicació tant dins com fora de l’escola.

Vull Exposar