6-12 Anys. La lectura, l’escriptura, les tècniques d’estudi durant l’educació primària són pilars fonamentals per a un futur desenvolupament a nivell educatiu. L’escola primària atorga al nen les bases perquè pugui continuar amb la seva formació cognitiva. Durant aquesta etapa els nens aprenen a veure la vida des d’un altre punt de vista, es preparen i exerciten el seu pensament crític i la capacitat de comunicació amb els altres alumnes

Tecnologia

Vull Exposar