Són molts els beneficis que aporten la pràctica d’algun esport durant la infància d’un nen. Li ajudarà a fomentar la necessitat de col·laboració per sobre de l’individualisme. Augmentarà les seves possibilitats motores i potenciarà la creació i regularització d’hàbits. Els ajudarà a integrar-se socialment i ajudar-los a la millora de la seva salut física i mental

Vull Exposar