+ 16 Anys. Una vegada acabada l’educació obligatòria, els joves han de decidir cap a on volen enfocar els seus estudis i comencen a sorgir les primeres preguntes. Batxillerat? Cicle de formació professional?. Molts adolescents decideixen especialitzar-se en alguna matèria o bé apostar pel batxillerat per al seu posterior accés a la universitat. És important que els pares estiguin informats de totes les possibilitats per donar-li als seus fills una bona orientació per al seu futur.

Vull Exposar