Quan el nostre fill acaba l’Educació Secundaria Obligatoria (ESO), és el moment de començar a prendre decisions. Quins són els diferents camins que pots seguir després d’acabar la ESO.

 

¿Quines són les opcions després d’acabar la ESO ?

S’obren 5 camins diferents.

  1. ACCÉS AL MÓN LABORAL

  2. PQPI 

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) están pensats pels joves més grans de setze anys i menors de 21 (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

La finalitat principal és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o per seguir estudiant.

Compte amb 2 mòduls professionals obligatoris i un opcional per optar al Graduat en ESO.

Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic, com en l’àmbit laboral. La durada d’aquest PQPI és d’un any, i les hores lectives estan entre les 750h I les 1050h.

 

  1. PROGRAMES DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL

Els programes de promoció professional s’adrecen a alumnes amb dificultats per superar l’ESO i permeten obtenir en dos anys el graduat d’ESO i un títol d’FP de nivell inicial.

 

  1. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

La formació professional inclou un conjunt d’ensenyaments que capaciten a la persona per a exercí diverses professions. Proporcionen a l’alumne/a una formació necessària per a adquirir la competència profesional (títol), a més de comprendre l’organització i les característiques del sector.

La durada d’aquest Cicles, són d’un o dos curso acadèmics. Els requisitis per poder entrar a realizar el CFGM serán: Tindre el títol de graduat en ESO o prova d’accés per majors de 17 anys.

En finalitzar un CFGM no es pot accedir directament a un CFGS: cal fer una prova amb requisits (majors de 19 anys o 18 amb un CFGM de la mateixa família).

 

  1. BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica que, normalment, cursen els alumnes d’edats entre els 16 i els 18 anys. Es tracta d’un cicle format per dos cursos”.

Per poder realizar el Batxillerat, necesites tenir el graduat de la ESO. Hi ha tres modalitats: Arts Humanitats i ciències socials Ciències i tecnologia

Després del Batxillerat es pot accedir als estudis dels Cicles Formatius de Grau Superior o a la Universitat.

Accés als cicles formatius de grau superior: El batxillerat possibilita l’accés als cicles formatius de grau superior d’una manera automàtica, sense prova especial. En el cas que, hi hagui més demanda que oferta per accedir a determinats cicles, tenen prioritat els alumnes que hagin cur03sat una modalitat de batxillerat determinada.

Accés als estudis universitaris: Els alumnes que hagin finalitzat el batxillerat poden accedir als estudis universitaris mitjançant les proves d’accés a la universitat (PAU).

També us recomanem: Els Riscos de les Xarxes Socials en infants i joves

No us oblideu de seguir-nos al  Facebook  i a l’Instagram  i explicar-nos la vostra experiència!